Časopis

Časopis Kudikam

Cilj časopisa je informiranje o budućim događanjima i održanim aktivnostima Damanhur Hrvatska Centra Talej u Zagrebu, te o događanjima u Federaciji Damanhur u Italiji.

Krajem 2020. izašao je 53. broj časopisa sa 35 stranica.