Na seminar Programiranje budućnosti prijavila sam se zbog daljnjeg istraživanja damanhurskih tehnika i osobnog puta. Seminarom sam izuzetno zadovoljna, jer mi je donio novo razumijevanje vremenskog carstva i moje uloge u sadašnjosti. Organizacija je bila odlična, sve je unaprijed pripremljeno. Prostor je čist, ugodan, kava je odlična. Instruktorica Antilope Verbena je izuzetna, daje jako puno informacija i vrlo je angažirana, želi odgovoriti na pitanja koja proizlaze iz grupe, a ne samo čisto teorijsko pričanje. Bertuccia je izvrsno prevodila, pratila Antilope.