Seminar Buđenje unutarnjih osjetila u Damanhuru

Ovaj seminar predstavlja uzbudljiv put unutar naših najneobičnijih potencijala i predstavlja neophodan korak ka ponovnom buđenju našeg unutarnjeg božanstva. To je unutarnje putovanje preko granice koju uobičajeno nazivamo stvarnost. Pokreću se naša zaboravljena osjetila i, još važnije, otvaraju se nova vrata razumijevanja i sudjelovanja u životu.

Seminar ima 2 stupnja, prvi je Buđenje unutarnjih osjetila, a drugi Osnaživanje mikrolinija.

Oba uključuju faze u Hramovima Čovječanstva.

Vođei su blago i s humorom, uz pomoć suptilnih i spiritualnih inteligencija – SELFOVA.

Trajanje svakog stupnja: 2 dana

NAPOMENA: Potrebno je prethodno posjetiti Hramove Čovječanstva kako biste mogli sudjelovati na ovom seminaru.

Detalje o seminaru možete pronaći ovdje.