Seminar Istraživanje prošlih života

Ovo istraživanje je putovanje kroz nekoliko razina s ciljem otkrivanja naše prošlosti i razumijevanja mnogobrojnih dijelova sadašnjeg života.

Praktična iskustva prenose u svjesnost sjećanje na talente i sposobnosti. Informacije o prošlim životima temelje se na istraživanju specijalne damanhurske grupe koja se zove “Put proročišta”. Njeno istraživanje je jedinstveno i otkriva bitne elemente prošlih života.

Sjećanja se bude tijekom dva dana seminara, nakon niza vježbi kroz koje prolaze sudionici. Na kraju drugog dana svatko dobiva opis života sa elementima do kojih je došla grupa Puta proročišta.

Iskustva ovih seminara potvrđuju podudarnost sjećanja sudionika s napisanim tekstom Puta proročišta.
Tijekom seminara ne koriste se hipnotičke regresijske tehnike. Seminar je siguran, efektivan i pristupačan svakome. Svrha seminara nije otkriti jesmo li bili poznate povijesne osobe, već u razumijevanju osjećaja, bogatstva i sposobnosti koje još leži u nama te uviđanje kakve smo izbore i odluke činili te koja nit povezuje sve naše živote.

Seminar ima 5 stupnjeva.

NAPOMENA: Za informacije o prošlim životima koje istražuje Put proročišta na delikatan i pažljiv način, potrebno je u Damanhur Hrvatska mailom poslati ili donijeti osobno: dvije fotografije, jednu noviju i drugu staru 10-tak godina te rođeno ime, rođeno prezime, prezime koje se sada koristi, mjesto i datum-mjesec-godina rođenja.

Prijavu za seminar, ove podatke i slike potrebno je poslati najmanje mjesec dana prije početka seminara kako bi se istraživanja mogla obaviti na vrijeme.

Za seminar se možete prijaviti na 095/9016-883 ili info@damanhur.hr