Seminar Kako osnovati uspješnu zajednicu

Seminar se zasniva na učenju i iskustvu osnivača i duhovnog vođe Damanhura, Oberta Airaudija – Falca. Cilj je pomoći drugima u stvaranju novih uspješnih samodostatnih zajednica kroz teme seminara: identificiranje ciljeva, formiranje grupe, odabir teritorija, naseljavanje, raspodjela odgovornosti, zajednička ekonomija i druge.

Za seminar se možete prijaviti na 095/9016-883 ili info@damanhur.hr