Škola medita(k)cije

Zašto živimo? Otkud dolazimo? Kamo idemo? Koja je svrha života?

Kako odgovoriti na tisuće pitanja koja život stavlja pred nas?

ŠKOLA MEDITACIJE pokušava upravo to: na jednostavan način pružiti priliku onima koji teže produbljivanju tih važnih pitanja.
Škola Meditacije predstavlja srce Damanhura i omogućava pristup drevnim ezoterijskim tradicijama. To je put koji se temelji na stalnim promjenama i osobnom razvoju.

Grupe Damanhurske Škole Meditacije mogu se naći po čitavom svijetu – od Japana do Švicarske, od Norveške do Hrvatske. Damanhurska Meditacija ima drevne korijene, to je tradicija mudrosti primijenjena za moderno društvo. Put Duše, Reinkarnacija, Samosvijest, Svijet Istine i Iluzije, Selfika, Alkemija, unutarnja Harmonizacija – sve su to istraživanja na ovome putu čiji je cilj transformirati Sebe i Društvo u kojem živimo.

Znanje stečeno putem Škole meditacije primjenljivo je u svakodnevnom životu; i obrnuto, svakodnevni život stvara situacije koje se razvijaju kao teme razgovora na Školi meditacije.

Pokušavamo naučiti kako se živi sada, a ne samo sutra. Ako ne znaš koji je tvoj pravi put, ako osjećaš da ti nešto nedostaje, možda je ovo put za tebe.

Ništa se ne događa slučajno, čak ni čitanje ovoga teksta.

Damanhur je započeo svoju spiritualnu potragu proučavanjem mitova i koncepata mnogih filozofija ovog planeta kako bi pronašao zajedničku esenciju te iz toga stvorio novi, vlastiti put koji počiva na promjenama, neprestanoj obradi i eksperimentiranju, te ga nazvao Školom meditacije.

Škola meditacije je put posvećenja, jedna unutarnja disciplina koja se primjenjuje danju i noću, koja nudi mogućnost korištenja tehnika i vještina. Prema damanhurskom uvjerenju posvećenik je onaj koji djeluje, a ne onaj koji vjeruje da je njegova istina jedino ispravna, te koji svakodnevno radi na tome da je stvori i pritom dopušta da se činjenice i ideje usklade.

Damanhur nije religija; na njegovom spiritualnom putu ne egzistiraju dogme, vec “radne hipoteze” koje podliježu neprestanom preispitivanju.
Damanhur je neprestano usmjeren u traganju za svjesnosti pojedinaca i zahtijeva vježbanje slobodne volje kroz neprestano razumijevanje o odlučivanju. Škola meditacije je individualni, ali i grupni, put s ciljem buđenja božanskog dijela, koji postoji u svakom ljudskom biću. To znači da svatko uz pomoć drugog radi na sebi kako bi prevladao svoje granice i probudio svoje spoznaje i svoj božanski dio.

Predavanja koje vode instruktori iz Damanhura obuhvaćaju slijedeće teme: duša, evolucija ljudi, slobodna volja, reinkarnacija, karma, Apsolutni Bog i Božanstvo, Svemir i njegovi zakoni, istraživanje spiritualne spoznaje, ritualnost, magija, sinkrone linije, spiritualnost.

Radi stvaranja potpunije slike o Damanhuru i Hramovima čovječanstva, preporuča se sudionicima posjet Federaciji Damanhur u Italiji nedaleko Torina.

Škola će početi kada se prijavi dovoljan broj polaznika.

Ako ste zainteresirani, molimo da nam se javite mailom ili telefonom kako bi vam poslali prijavnicu koju je potrebno ispuniti i uz nju predati ili poslati mailom jednu svoju noviju fotografiju.