Seminar Unutarnja harmonizacija

Unutarnja harmonizacija je tehnika meditacije u Damanhuru. Prikladana je za sve koji žele naučiti balansirati svoje energije i kontaktirati suptilne spiritualne dimenzije svoga bića. Osobito je korisna za terapeute i instruktore.

Sastoji se od 3 stupnja koji se rade u 3 odvojena vikenda.

1. stupanj  – Zvuk i disanje: Koristeći određene vježbe disanja, zvuk i jednostavne položaje tijela koji stimuliraju energetske centre – čakre, na prvom stupnju uče se tehnike opuštaja i meditacije za postizanje unutarnjeg mira i ravnoteže.

2. stupanj  –  Boja i aura: Na drugom stupnju se istražuje aura, kako je percipirati, proširiti i ojačati, unapređujući znanje o unutarnjim dijelovima sebe i osobnom potencijalu.

3. stupanj – Položaji sreće: S trećim stupnjem dolazi se u kontakt s još dubljim dijelom sebe, na još višim razinama povezuje se sa kolektivnim umom životinja, biljaka, energijom elemenata prirode, kroz određene položaje i pokrete tijela.

Svaki seminar traje 2 dana subotu i nedjelju od 10-18h, uz pauzu za ručak od 13-15h.

Za seminar se možete prijaviti na 095/9016-883 ili info@damanhur.hr