Osnovni seminar Alkemije

Tijekom ovog vikend seminara, polaznici se uvode u svijet alkemije, teoretski i eksperimentalno. Uči se o važnim instrumentima koji se koriste u ovom području znanja: o našem fizičkom tijelu, energetskim tijelima, osjetilima, mislima, emocijama te o silama prirode i elementima.

Početak razvijanja alkemijskog znanja i vašeg potencijala je kroz elemente – vodu i vatru. Tijekom seminara upoznajete i rafinirate sebe te dolazite do izrade prvog „alkemijskog napitka“, koji se koristi za vašu unutarnju transformaciju pomoću tvari izvan vas. Tijekom seminara dobiju se operativni alati koji se mogu koristiti i nakon seminara. Cilj je vaše istraživanje, vaše rafiniranje i testiranje stečenog znanja.

Ovaj početni seminar neophodan je za upis u Školu Alkemije u trajanju 3 godine.

Za seminar se možete prijaviti na 095/9016-883 ili info@damanhur.hr