Seminar Komunikacija s biljnim svijetom

Osobno komunicirajte sa sviješću biljke

Priroda je svuda oko nas. U parku promatrate drveće, kod kuće zalijevate vaše kućne biljke; međutim, koliko ste stvarno povezani s biljnim svijetom? Što bi bilo kada biste uistinu mogli razgovarati s biljkama i drvećem? Damanhurski istraživači su se ovim pitanjem počeli baviti već prije četrdeset godina, kada su započeli svojim eksperimentiranjem na polju komunikacije s biljkama. Od tada su pronašli da biljke imaju osjećaje, sjećanja i složenu metodu komunikacije. One mogu stvarati čak i glazbu!

Ovaj seminar razmatra pitanja kako percipirati životni ritam biljaka i ući u dijalog s njima. Ova komunikacija se može doživjeti na različite načine, a svi se oni istražuju tijekom ovog programa; kroz umjetnost i glazbu, sanjanje s drvećem i komuniciranje s njima izbliza i izdaleka.

Sudionici će naučiti razne tehnike dubokog povezivanja s drvećem kroz i izvan pet osjetila; naučit će seriju vježbi, uključujući Metraturu, koje pomažu proširenju percepcije pet fizičkih osjetila da bi se tako povezali s drvećem. Polaznici će također otkriti kako mogu razgovarati s drvećem i biljkama, kako “osobno” tako i uz pomoć surogata na ogromnim udaljenostima.

Teme seminara bave se upoznavanjem s tri svijeta Majke: svijeta životinja/ljudi, biljnog svijeta i svijeta duhova prirode. Dok su do sada ljudska bića promatrala te svjetove kao “odvojene”, sada je došlo vrijeme da zajedno radimo na njihovom ponovnom ujedinjenju, ukoliko želimo nastaviti s našom evolucijom. Sudionici će istražiti kakav je osjećaj biti dio biljnog svijeta i kakav je osjećaj kad bi se sva tri svijeta Majke ponovo ujedinila. Sudionici će se upoznati i s poviješću istraživanja inteligencije biljaka.

Veći dio seminara odvija se na otvorenom prostoru, među drvećem i u šumi. Pritom se daje dovoljno vremena za vježbanje otvaranja kontakta s biljkama i drvećem na otvorenom. Polaznici uče kako, na primjer, kesten ima jako različitu energiju od hrasta.

Ovo je tečaj koji donosi promjenu u životu, jer magija kontakta s biljkama dotiče ljude na vrlo dubok način koji se ne može prenijeti riječima. To možemo jedino čuti i osjetiti osobno. Sudionici uče nove načine suptilnog promatranja prirode i zemlje, te pritom čak i ljudsko ponašanje počinju shvaćati u drugačijem kontekstu. Ovaj seminar je za svakoga tko želi osobno doživjeti direktnu komunikaciju s biljkama koristeći pritom univerzalni jezik glazbe.

Za seminar se možete prijaviti na 095/9016-883 ili info@damanhur.hr