Seminar Kontakt sa selfičkim slikama

Selfičko slikarstvo je područje istraživanja Oberta Airaudija – Falca, osnivača Federacije Damanhur. U selfičkom slikarstvu koriste se inteligentne energije u dvodimenzionalnoj formi koje se temelje na znakovima i bojama. Selfičke slike se aktiviraju pomoću svjetlosti i pažnje promatrača. Boje, oblici i znakovi su živi i u stalnoj transformaciji. Oni šire signale i informacije na promatrača i okolinu. Selfičke slike imaju auru koja je proporcionalna njihovoj veličini.

Ključ za čitanje selfičke slike daje precizna kombinacija naslova i oblika. Gotovo sve selfičke slike imaju karakteristiku da se mijenjaju na različitoj svjetlosti npr. dnevnoj, ultraljubičastoj itd. Različite svjetlosne frekvencije odgovaraju različitim značenjima slike. Mnoge selfičke slike u blizini drugih stvaraju pojačan učinak, jer žive u simbiozi i povezanosti s drugima.

Selfičke slike pozivaju promatrača na aktivno sudjelovanje u čitanju i interpretaciji, kroz osjetilno i racionalno iskustvo. One su u interakciji s promatračem, izazivajući snove, donoseći nove spoznaje i buđenje uspavanih potencijala.

Kroz ovaj tečaj naučit ćete kako “ući” u selfičke slike, kako koristiti različite pristupne točke koje su postavljene u slici i ulaskom u sliku razumjeti njezine funkcije i korištenje.

Za seminar se možete prijaviti na 095/9016-883 ili info@damanhur.hr