Seminar Naučiti željeti

Svatko od nas ima želje. Već od djetinjstva ih gajimo, ali u našu stvarnost ne uspijevamo uvijek prizvati ono što želimo. S druge strane, bez poteškoća prizivamo ono čega se bojimo ili ono što ne želimo. Zašto? Koji su to mehanizmi, svjesni ili manje svjesni, koji utječu na naše želje? Je li moguće naučiti željeti?

Seminar teoretski i praktično uči kako ispravno definirati vlastite želje, kako ih održati stvarnima i živima i, nadasve, kako ih ostvariti.

Za seminar se možete prijaviti na 095/9016-883 ili info@damanhur.hr