Seminar Putevi snova

Svjesno istraživati “unutarnje osjetilo sna”

Svi sanjamo, čak i ako se ne sjećamo svojih snova… a sanjamo uvijek, čak i potpuno budni. To osjetilo sna, to unutarnje osjetilo koje proizlazi iz našeg božanskog porijekla, omogućava nam percepciju viših razina informacija koje dolaze putem emocionalnih kanala.

Snovi se manifestiraju na različitim razinama, svaki s odgovarajućim funkcijama. Krećemo se od jednostavnih snova, u kojima um reorganizira i ponovno ispituje događaje proteklog dana, do kompleksnijih snova koji dopiru izvan naših aktualnih percepcija do drugih točaka u vremenu ili u kojima napuštamo naša fizička tijela i ulazimo na astralne razine stvarnosti. Još napredniji i mnogo rjeđi snovi su oni koji nam dopuštaju pristup “Pragu”, svijetu sačuvanih memorija i informacija koje čekaju da budu ponovno umetnute (reinkarnirane) u nove oblike – o Pragu se detaljnije govori u Duhovnoj fizici i humanističkoj filozofiji.

Sanjanje je temeljni element života i vitalno je za duhovni rast i svijest o sebi. Vježbanjem taj osjet pruža temelj za svjesno sudjelovanje na različitim razinama stvarnosti restrukturirajući um da napusti potrebu prevođenja osjeta u fizička iskustva i umjesto toga izravno kontaktira primordijalne zakone koristeći druge logike.

Ovaj seminar vam u tri stupnja pokazuje kako interpretirati snove i, uz vježbanje, svjesno djelovati u drugim svjetovima. Najoriginalnija tehnika, razvijena u Damanhuru, koristi znakove u snovima – arhetipske znakove koje um poznaje i razumije – za otvaranje psihičkih obrazaca koji podržavaju put prema različim razinama sanjanja. Zadane vježbe rade se svake noći da se pojača aktivnost lucidnog sanjanja i pomogne u dešifriranju događaja i senzacija koje smo doživjeli.

Trenirajući naše osjetilo sna možemo namjerno koristiti naše snove, u snu i u budnom stanju, za našu osobnu evoluciju i rast.

1. stupanj

Naučite interpretirati svoje snove: Raditi sa znakovima u snovima, koje slijedimo kao obrasce, da bi očistili svoje unutarnje kanale i otvorili se novim načinima mišljenja. Na prvom stupnju dobit ćete 5 obrazaca i temeljne tehnike za vođenje nesvjesnog uma za vrijeme sna

2. stupanj

Umjetnost upravljanja svojim snima: Proširite korištenje vašeg lucidnog sanjanja sa još dva znaka snova kako bi pojačali svoje istraživanje novih i kompleksnijih snova.

Preduvjeti: Putevi snova, 1. stupanj

3. stupanj

Unutarnje osjetilo sna: Ovaj stupanj je specifično usmjeren na sanjanje kao na unutarnje osjetilo s ciljanim vježbama da stvore unutarnji organ. Kada se taj organ razvije, moguće se drugačije kretati u svijetu Snova upravljajući svojim akcijama s ciljem svjesnog djelovanja u drugim svjetovima.

Preduvjeti: Putevi Snova, 2. stupanj

 

Za seminar se možete prijaviti na 095/9016-883 ili info@damanhur.hr