Self za meditaciju

Koristi se za vlastito istraživanje. Self se prvi puta drži 20 minuta kako bi poprimio frekvenciju osobe koja će ga koristiti. Drži se u lijevoj ili desnoj ruci ili s obje ruke. Nakon toga koristi se u meditaciji u trajanju po želji. Potrebno ga je držati na sobnoj temperaturi.