Self za odnose

Podiže samopoštovanje, ljubav prema samome sebi, prihvaćanje sebe kao osobe. Kroz ovaj kanal samoprihvaćanja, odnosi sa drugima su olakšani i fluidniji. Osobni pristup postaje prihvatljiviji. Nosi se na ručnom zglobu, a može se nositi stalno ili prema potrebi.