Self za sluh

Služi smanjenju problema vezanih uz sluh, usporavajući degeneraciju koja je već počela. Koristan je u slučajevima tinitusa (šum u uhu). Nosi se na uhu na slijedeći način: prvi dan – samo 20 minuta; drugi dan – dva puta po 20 minuta; četvrti i peti dan – tri puta po 20 minuta; od šestog dana, pa do najmanje jednu godinu – četiri puta na dan po 20 minuta. Self se priprema za nosioca osobno.