Uređaj U1 za Muziku biljaka

Komplet Muzike biljaka sastoji se od uređaja U1, napajača za struju i 2 spojena senzora od kojih se jedan spaja na list, a drugi na korjen biljke.

Pomoću 2 senzora koja su žicom spojena s uređajem U1, mjeri se razlika u otporu između lista i korjena iste biljke. Ova varijacija se uzorkuje (skuplja uzorak) i pretvara u MIDI signal (Musical Instrument Digital Interface odnosno Digitalno Sučelje Muzičkog Instrumenta). Taj signal obrađuje unutarnji sintesizer (koji signal obrađuje u zvuk različitih vrsta muzičkih instrumenata: bubanj, klavir, violina itd.) i zatim se zvuk može čuti kroz par zvučnika ili slušalica ovisno o potrebi (zvučnici i slušalice nisu uključeni u uređaj).

Slobodno nas kontaktirajte na 095/9016-883 ili info@damanhur.hr ili nas posjetite u Vlaškoj 81a 1. kat kako bi čuli Muziku biljaka uživo.

Moguč je najam ili kupnja uređaja U1 za Muziku biljaka.