Seminar Drevne izvanzemaljske civilizacije i Atlantida

Avantura postojanja ljudskog bića na našem planetu i u svemiru puno je drevnija i složenija nego što nam je službeno predočeno.

Blizina drevnih izvanzemaljskih kolonija, kao i teritorijalni i kulturni utjecaj formi koje žive na kopnu, oblikuju porijeklo različitih evolucijskih niti ljudskog sjemena na Zemlji.

Tijekom seminara dublje se razmatraju klasične teme poput Atlantide, skrivene arheologije i izgubljenih civilizacija, kao i potpuno inovativan pristup poput fascinantnog putovanja kroz vrijeme.

Seminar ima 3 stupnja i održava se online. Jedan stupanj uključuje 8h predavanja raspoređenih na tjednoj bazi  – 2h tjedno, osim ako nije drugačije navedeno.

Za seminare se možete prijaviti na 095/9016-883 ili info@damanhur.hr