Seminar Drevne izvanzemaljske civilizacije i Atlantida

Avantura postojanja ljudskog bića na našem planetu i u svemiru puno je drevnija i složenija nego što nam je službeno predočeno.

Blizina drevnih izvanzemaljskih kolonija, kao i teritorijalni i kulturni utjecaj formi koje žive na kopnu, oblikuju porijeklo različitih evolucijskih niti ljudskog sjemena na Zemlji.

Tijekom seminara dublje se razmatraju klasične teme poput Atlantide, skrivene arheologije i izgubljenih civilizacija, kao i potpuno inovativan pristup poput fascinantnog putovanja kroz vrijeme.

Seminar ima 2 stupnja koji se održavaju 2 odvojena vikenda.

Jedan seminar traje subotu i nedjelju od 10-18h, uz pauzu za ručak 13-15h.

Za seminare se možete prijaviti na 095/9016-883 ili info@damanhur.hr