Self za astralno putovanje

Pomaže pri vježbanju astralnog putovanja, te osigurava da iskustvo prođe potpuno sigurno. Omogućava integraciju suptilnih tijela korisnika, pomažući u njegovom svjesnom odvajanju od fizičkog tijela. Tijekom prvih 15 do 17 dana korištenja, selfička piramida treba biti smještena na centru čela 10 minuta, za vrijeme ležanja na leđima. Nakon ovog početnog razdoblja, prilikom daljnjeg vježbanja, može biti smještena pokraj tijela na udanjenosti ne većoj od 60 cm.