Self za djecu (0-7 godina)

Štiti cjelovitost vitalne aure u prvim godinama života, pospješujući harmoničan rast djeteta.