Self za kućne biljke

Kada se utakne u zemlju pomaže biljci u rastu i očuvanju zdravlja, apsorbirajući vitalnu energiju. Posebno je koristan za kućne biljke u teglicama i one koje nisu direktno povezane s energijom Zemlje.