Self za snove

Za onoga koji sanja odabire najkorisnije snove i omogućuje njihovo razumijevanje. Tijekom stanja sna može utjecati na opće zdravlje sanjača. Posebno je koristan u olakšavanju depresije, a može se programirati za dodatne osobne potrebe. Postavlja se na čelo za vrijeme spavanja, tako da je glava smještena unutar tuljka kojeg tvore dvije sfere. Self može dijeliti najviše pet osoba.