Selfički trokut za seanse

Koristi se s “planchette” u medijalnim seansama za pojačavanje kontakta sa suptilnim silama. Priprema grupu priređujući i energetski “čisteći” okolinu. Postoje četiri različite vrste trokuta, svaka sa specifičnim karakteristikama za prijemne i komunikacijske kanale.

Trokut za osjetilnu komunikaciju: pojačava osjetljivost te odgovara i na najmanju molbu. Vrlo pokretljiv – prima i najmanje “šaptaje”.

Trokut za nježnu komunikaciju: stvara harmoničan i fluidan kanal bez “trzaja” ili zapreka.

Trokut za osjećajnu komunikaciju: stvara visoko emotivan kanal.

Trokut za preciznu komunikaciju: zahtjeva precizne odgovore i vrlo objektivan i usredotočen odnos.

Ako se trokuti koriste u paru, poboljšavaju kvalitetu seanse i stvaraju veće razumijevanje unutar grupe.