Transformator okoline

Ovaj self transformira energiju okoline, harmonizira ju i čini korisnom za one koji na tom mjestu žive i rade. Također se može koristiti za “pražnjenje” pranoterapeuta. Posebno je pripremljen za osobu koja ga koristi. Mora se ponovo puniti u Damanhuru svake dvije godine, mijenjanjem dva plava kristala.